• /¸kænsə´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bỏ, sự huỷ bỏ; sự xoá bỏ, sự bãi bỏ
  Dấu xoá bỏ
  (toán học) sự khử, sự ước lược

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự giản ước
  sự triệt tiêu nhau

  Kỹ thuật chung

  hủy bỏ
  sự cắt
  sự hủy
  sự khử
  sự triệt tiêu
  thanh toán (nợ)

  Kinh tế

  giải ước
  letter of cancellation
  thư giải ước
  hủy bỏ
  sự hủy bỏ
  sự thủ tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X