• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Sự giáng cấp, sự giáng chức, sự hạ tầng công tác; sự bị giáng cấp, sự bị giáng chức, sự bị hạ tầng công tác
  Sự cho xuống lớp; sự bị cho xuống lớp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X