• /¸degrə´deiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giáng chức; sự hạ tầng công tác
  Sự làm mất danh giá, sự làm mất thanh thể
  Sự làm giảm giá trị, sự làm thành đê hèn, sự làm thành hèn hạ
  Sự giảm sút (sức khoẻ...)
  Sự suy biến, sự thoái hoá
  (hoá học) sự thoái biến
  (địa lý,địa chất) sự rã ra, sự mủn ra (đá...)
  (vật lý) sự giảm phẩm chất
  degradation of energy
  sự giảm phẩm chất của năng lượng
  (nghệ thuật) sự phai, sự nhạt đi (màu sắc)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự giảm cấp

  Y học

  sự thoái biến

  Kỹ thuật chung

  biến chất
  giảm
  degradation of quality
  sự giảm chất lượng
  graceful degradation
  sự suy giảm tiến hành
  quality degradation
  giảm chất lượng
  quality degradation
  giảm phẩm chất
  quality degradation
  sự giảm phẩm chất
  signal degradation
  sự suy giảm tín hiệu
  thermal degradation
  giảm nhiệt
  thermal degradation
  giảm phẩm chất do nhiệt
  threshold of intelligibility degradation
  ngưỡng suy giảm độ rõ phát âm
  threshold of intelligibility degradation
  ngưỡng suy giảm độ rõ tiếng
  giảm phẩm chất
  quality degradation
  sự giảm phẩm chất
  thermal degradation
  giảm phẩm chất do nhiệt
  sự giảm sút
  sự lão hóa
  sự phá hủy
  sự phân rã
  sự suy biến
  sự thoái hóa
  land degradation
  sự thoái hóa của đất
  sự xói mòn
  sự xuống cấp
  degradation of quality
  sự xuống cấp chất lượng
  graceful degradation
  sự xuống cấp nhẹ
  graceful degradation
  sự xuống cấp từ từ
  suy giảm
  graceful degradation
  sự suy giảm tiến hành
  signal degradation
  sự suy giảm tín hiệu
  threshold of intelligibility degradation
  ngưỡng suy giảm độ rõ phát âm
  threshold of intelligibility degradation
  ngưỡng suy giảm độ rõ tiếng
  thoái hóa
  land degradation
  sự thoái hóa của đất

  Kinh tế

  sự giảm
  sự lão hóa
  sự phân hủy
  bacterial degradation
  sự phân hủy do vi khuẩn
  enzymic degradation
  sự phân hủy do enzim
  sự thóai hóa

  Địa chất

  sự khử khí, sự khử khí độc

  Địa chất

  sự hạ thấp bề mặt, sự rửa xói, sự hủy hoại do xói mòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X