• /ri´dʌkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thu nhỏ, sự giảm bớt
  reduction of armaments
  sự giảm quân bị
  Sự giảm giá, sự hạ giá
  Sự biến đổi (sang một trạng thái, hình thức kém hơn, thấp hơn)
  reduction to ashes
  sự biến thành tro bụi
  Sự giáng cấp (một sĩ quan...)
  reduction to the ranks
  sự giáng cấp xuống làm lính thường
  Sự chinh phục, sự bắt phải đi đầu hàng
  Bản thu nhỏ (bản đồ...)
  (y học) sự chữa, sự bó (xương gãy), sự nắn (chỗ trật khớp)
  (hoá học) sự khử
  (toán học) sự rút gọn, phép rút gọn, phép quy về
  reduction of a fraction
  sự rút gọn một phân số
  (kỹ thuật) sự cán, sự dát; sự ép, sự nén

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [phép, sự] quy, sự rút gọn
  reduction of a fraction
  sự rút gọn một phân số
  reduction of a fraction to a common denominator
  sự quy đồng mẫu số
  reduction of a fraction to its lowest terms
  tối giản một phân số
  reduction of a singularity
  (giải tích ) sự quy điểm kỳ dị
  reduction of a transformation
  sự rút gọn một phép biển đổi
  reduction of the roots of an equation
  sự rút gọn nghiệm của một phương trình
  reduction mod p
  quy về theo môđun p
  classical canonical reduction
  sự quy chính tắc cổ điển
  rational canonical reduction
  sự quy chính tắc hữu tỷ
  successive reduction
  sự rút gọn liên tiếp


  Cơ khí & công trình

  bản thu nhỏ

  Giao thông & vận tải

  sự giảm xuống

  Xây dựng

  khấu bớt
  sự phục hồi khử (ôxi)

  Y học

  hối vị giảm

  Điện lạnh

  sự quy về

  Kỹ thuật chung

  giảm bớt
  giảm tốc
  bit-rate reduction
  sự giảm tốc độ bit
  gear reduction
  tỷ số giảm tốc
  reducing gear or reduction gear
  bánh răng giảm tốc
  reduction drive lever
  cần giảm tốc
  reduction gear
  bánh giảm tốc
  reduction gear
  bộ giảm tốc
  reduction gear
  bộ giảm tốc thủ công
  reduction gear
  hộp giảm tốc
  reduction gear turbine oil
  dầu tuabin có bộ giảm tốc
  reduction gearbox
  hộp số giảm tốc
  reduction ratio
  tỷ số giảm tốc
  sự giảm bớt
  sự giảm giá
  sự giảm
  bandwidth reduction
  sự giảm băng thông
  bit-rate reduction
  sự giảm tốc độ bit
  capacity reduction
  sự giảm công suất
  cost reduction
  sự giảm giá
  double reduction
  sự giảm kép
  double reduction
  sự giảm nhiễm kép
  drag reduction
  sự giảm lực cản
  gain reduction
  sự giảm khuếch đại
  interference reduction
  sự giảm nhiễu
  losses reduction
  sự giảm tổn thất
  particle size reduction
  sự giảm cỡ hạt
  pressure reduction
  sự giảm áp suất
  reduction in area
  sự giảm mặt cắt
  reduction in personnel
  sự giảm biên chế
  reduction in staff
  sự giảm biên chế
  reduction in strength
  sự giảm nhân sự
  reduction in strength
  sự giảm nhân viên
  reduction of area
  sự giảm diện tích
  reduction of cross-section area
  sự giảm diện tích tiết diện
  reduction of drying shrinkage
  sự giảm co ngót khi đông cứng
  reduction of grade
  sự giảm độ dốc
  refrigerating capacity reduction
  sự giảm năng suất lạnh
  size reduction
  sự giảm kích thước
  sound reduction
  sự giảm âm
  stress reduction
  sự giảm ứng suất
  temperature reduction
  sự giảm nhiệt độ
  transmission reduction
  sự giảm truyền động
  zenith reduction
  sự giảm thiên đỉnh
  sự hạ giá
  sự hoàn nguyên
  sự rút gọn
  sự thu nhỏ
  sự xây dựng lại

  Kinh tế

  giảm nhẹ (thuế...)
  giảm thấp (sản lượng...)
  rút ngắn (giờ làm việc...)
  sự biến đổi
  sự giảm bớt
  cost reduction
  sự giảm bớt phí tổn
  reduction in strength
  sự giảm bớt số nhân viên
  reduction in strength
  sự giảm bớt số nhân viên, sự giảm biên chế
  reduction of manpower
  sự giảm bớt nhân lực
  reduction of staff
  sự giảm bớt số nhân viên
  reduction of staff
  sự giảm bớt số nhân viên, sự giảm biên chế
  risk reduction
  sự giảm bớt rủi ro
  sự giảm giá
  hidden price reduction
  sự giảm giá ngầm
  reduction in value of an asset
  sự giảm giá (trị) của một tài sản
  reduction in value of an asset
  sự giảm giá (trị) của một tích sản
  sự giảm nhẹ (thuế)
  sự giảm thấp (sản lượng..)
  sự hạ giảm (giá cả, tiền lương...)
  sự nghiền nhỏ
  gradual reduction
  sự nghiền nhỏ dần
  low grade reduction
  sự nghiền nhỏ tấm vụn loại thấp
  middling reduction
  sự nghiền nhỏ tấm
  tailing reduction
  sự nghiền nhỏ không lọt sàng
  sự rút ngắn (giờ làm việc)
  tiền bớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X