• /di:´misti¸fai/

  Thông dụng

  Động từ

  Làm rõ, làm sáng tỏ
  the delegates want to demystify the budgetary problems
  các đại biểu muốn làm sáng tỏ các vấn đề ngân sách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X