• /´bʌdʒitəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) ngân sách

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngân sách
  budgetary accounts
  trương mục ngân sách
  budgetary clearance
  sự chuyển ngân sách
  budgetary performance
  sự thi hành ngân sách
  budgetary period
  chu kỳ ngân sách
  budgetary restraint
  sự hạn chế ngân sách
  budgetary surplus
  thặng dư ngân sách
  budgetary year
  năm ngân sách
  extra-budgetary accounts
  quỹ ngoài ngân sách
  extra-budgetary posts
  chức vụ ngoài ngân sách
  extra-budgetary resources
  nguồn ngoài ngân sách

  Kinh tế

  thuộc ngân sách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X