• /den´dritik/

  Thông dụng

  Cách viết khác dendritical

  Tính từ

  Hình cây (đá, khoáng vật)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  dạng cành
  đenđrit

  Toán & tin

  hình cây
  dendritic set
  tập (hợp) hình cây
  dendritic set
  tập hợp hình cây

  Kỹ thuật chung

  dạng cây
  dendritic pattern
  mô hình dạng cây
  dendritic structure
  kiến trúc dạng cây
  dạng nhánh cây
  dendritic growth
  mọc dạng nhánh cây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X