• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lột trần (quần áo, vỏ ngoài...); tình trạng trần trụi, tình trạng bị bóc vỏ, tình trạng trụi lá
  Sự tước đoạt, sự lấy đi
  (địa lý,địa chất) sự bóc mòn

  Cơ khí & công trình

  sự xói trọc

  Hóa học & vật liệu

  bóc trụi
  marine denudation
  bóc trụi do biển

  Xây dựng

  sự tróc bụi

  Y học

  sự tách trần

  Kỹ thuật chung

  lớp phủ bị mất
  giải hấp
  cation denudation rate
  tốc độ giải hấp cation
  sự bóc mòn

  Địa chất

  sự tróc trụi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X