• /mə´ri:n/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) biển
  marine plant
  cây ở biển
  marine bird
  chim biển
  (thuộc) ngành hàng hải; (thuộc) đường biển; (thuộc) công việc buôn bán trên mặt biển
  marine bureau
  cục hàng hải
  (thuộc) hải quân

  Danh từ

  Như merchant marine
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lính thuỷ đánh bộ
  ( Marines) binh chủng lính thủy đánh bộ
  Tranh vẽ cảnh biển
  tell it to the marines
  đem nói cái đó cho ma nó nghe

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thủ quân

  Xây dựng

  tàu biển

  Kỹ thuật chung

  biển
  fluvio marine deposit
  trầm tích biển sông
  fluvio-marine
  sông-biển
  marine abrasion
  mài mòn do biển
  marine accumulation
  sự tích tụ do biển
  marine aggregate
  cốt liệu ở biển
  marine air cushion vehicle
  phương tiện chạy đệm khí trên biển
  marine air cushion vehicle
  tàu đệm khí trên biển
  marine alluvion
  bồi tích biển
  marine arch
  độ cong bờ biển
  marine archipelago
  quần đảo ngoài biển
  marine clay
  đất sét biển
  marine climate
  khí hậu biển
  marine construction
  công trình biển
  marine current
  dòng chảy ở biển
  marine data
  tài liệu về biển
  marine denudation
  bóc trụi do biển
  marine dredge
  tàu vết bùn ở biển
  marine dredger
  tàu vét bùn biển
  marine dredging
  sự nạo vét đáy biển
  marine engineering
  kỹ thuật biển
  marine environment
  môi trường biển
  marine erosion
  sự xói mòn do biển
  marine erosion
  sự xói mòn ở biển
  marine facies
  tướng biển
  marine formation
  địa tầng dưới biển
  marine geology
  địa chất biển
  marine gravel
  sỏi biển
  marine hydrology
  thủy văn học biển
  marine peneplane
  bán bình nguyên biển
  marine riser
  ống ngăn nước biển
  marine safety
  sự an toàn trên biển
  marine salt
  muối biển
  marine sediment
  trầm tích biển
  marine sewage disposal
  sự xả nước thải xuống biển
  marine structures
  công trình biển
  marine terminal
  bến cảng biển
  marine transgression
  hiện tượng biển tiến
  marine transport
  vận tải đường biển
  marine works
  công trình biển
  marine-drilling rig
  thiết bị khoan ở biển
  mercantile marine
  đoạn tàu buôn trên biển
  merchant marine
  đoàn tàu buôn trên biển
  near shore marine deposit
  trầm tích biển gần bờ
  plain of marine denudation
  đồng bằng bóc mòn biển
  plain of marine erosion
  đồng bằng ăn mòn biển
  young marine clay
  sét biển trẻ
  đội tàu buôn
  đường biển
  marine transport
  vận tải đường biển
  hải quân
  hàng hải
  International Marine Satellite Organization (INMARSAT)
  Tổ chức Vệ tinh Hàng hải quốc tế
  marine air conditioning
  điều hòa không khí hàng hải
  marine air cooling unit
  tổ máy lạnh không khí hàng hải
  marine carbon dioxide refrigerating system
  hệ (thống) lạnh dùng đioxit cacbon hàng hải
  marine carbon dioxide refrigerating system
  hệ thống lạnh dùng CO2 hàng hải
  marine cold chamber
  buồng lạnh hàng hải
  marine cold chamber (room)
  buồng lạnh hàng hải (trên tàu thủy)
  marine cold room
  buồng lạnh hàng hải
  marine cooling unit
  tổ máy lạnh hàng hải
  marine engineer
  kỹ sư hàng hải
  marine engineering
  kỹ thuật hàng hải
  marine freezing chamber
  buồng kết đông hàng hải
  marine freezing plant
  máy lạnh hàng hải
  marine freezing plant
  trạm lạnh hàng hải
  marine insurance
  bảo hiểm hàng hải
  marine loss
  tổn thất hàng hải
  marine oil
  dầu hàng hải
  Marine Optical Buoy (MOBY)
  Phao tiêu quang học Hàng hải
  marine paint
  sơn hàng hải
  marine paint (marinevarnish)
  sơn hàng hải
  marine railway
  đường ray hàng hải
  marine refrigerating machine
  máy lạnh hàng hải
  marine refrigerating machine
  thiết bị lạnh hàng hải
  marine refrigerating plant
  làm lạnh hàng hải
  marine refrigerating system
  hệ (thống) lạnh hàng hải
  marine refrigerating system
  trạm lạnh hàng hải
  marine refrigeration
  sự làm lạnh hàng hải
  marine refrigeration equipment
  thiết bị lạnh hàng hải
  marine safety
  sự an toàn hàng hải
  marine terminal
  cơ sở hàng hải
  National Marine Electronics Association (NMEA)
  Hiệp hội Điện tử học Hàng hải quốc gia
  Radio Technical Committee for Marine Services (RTCMS)
  Hội đồng Kỹ thuật vô tuyến cho các dịch vụ Hàng hải

  Kinh tế

  hàng hải
  marine arbitration commission
  hội đồng trọng tài hàng hải
  marine court
  tòa án hàng hải
  marine inspector
  nhân viên kiểm tra hàng hải
  marine instruments
  dụng cụ hàng hải
  marine insurance company
  công ty bảo hiểm hàng hải
  marine jurisdiction
  quyền quản hạt hàng hải
  marine mortage
  thế chấp theo luật thương mại hàng hải
  marine surveyor
  giám định viên hàng hải
  marine underwriter
  người bảo hiểm hàng hải
  nghề đi biển
  nghề hàng hải
  rủi ro đường biển
  marine insurer
  người bảo hiểm rủi ro đường biển
  thuộc biển
  vận tải biển
  cargo marine insurance
  bảo hiểm hàng hóa vận tải biển
  marine cargo
  hàng hóa vận tải biển
  marine cargo insurance
  bảo hiểm hàng hóa vận tải biển
  marine documents
  chứng từ vận tải biển
  marine Exchange
  Sở giao dịch Vận tải biển
  marine insurance
  bảo hiểm vận tải biển
  marine insurance policy
  đơn bảo hiểm vận tải biển
  marine insurance premium
  phí bảo hiểm vận tải biển
  marine transportation insurance
  bảo hiểm vận tải biển

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  freshwater

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X