• /di´pilətəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm rụng lông

  Danh từ

  Thuốc làm rụng lông (ở cánh tay đàn bà...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thuốc làm rụng lông

  Giải thích EN: A substance, usually a sulfide, used to remove hair from skin. Giải thích VN: Một loại vật chất, thường là sunfua, được dùng để loại bỏ lông khỏi da.

  Y học

  làm rụng tóc lông, sự nhổ tóc, vặt lông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X