• Điện tử & viễn thông

  ngôn ngữ mô tả
  Overall Specifications and Description Language (OSDL)
  các yêu cầu kỹ thuật tổng thể và ngôn ngữ mô tả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X