• /spesifi'kei∫ns/

  Kỹ thuật chung

  chi tiết kỹ thuật
  đặc điểm kĩ thuật

  Giải thích EN: The designed or required characteristics of an item or machine, including dimensions, materials of fabrication, maximum power input or output, and the like. Giải thích VN: Đặc trưng được thiết kế hoặc cần thiết của một thiết bị hoặc đồ vật, bao gồm kích thước, chất liệu chế tạo, năng lượng tối đa đầu vào và đầu ra,v.v.

  đặc điểm kỹ thuật
  đặc điểm kỹ thuật, chi tiết kỹ thuật

  Giải thích EN: A written list of specific information required for construction materials and operations, including dimensions, quality, and manner in which work is to be conducted. Giải thích VN: Những thông tin cụ thể trên văn bản được yêu cầu đối với vật liệu xây dựng, và quá trình vận hành, gồm những quy định liên quan đến kích thước, chất lượng, và phương thức quản lý công việc.

  điều khoản
  điều kiện xây dựng
  quy cách xây dựng

  Kinh tế

  điều kiện sách
  điều kiện chi tiết
  tập điều kiện đấu thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X