• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  quay ngược

  Điện tử & viễn thông

  chống quay
  despin antenna
  dây trời chống quay
  despin antenna
  ăng ten chống quay
  electronically despin antenna
  dây trời chống quay điện từ
  electronically despin antenna
  ăng ten chống quay điện từ
  mechanically-despin antenna
  ăng ten chống quay cơ học

  Kỹ thuật chung

  sự quay ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X