• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  loại lưu huỳnh
  catalytic desulfurization
  loại lưu huỳnh xúc tác
  wet desulfurization process
  quá trình loại lưu huỳnh ướt
  tách lưu huỳnh

  Môi trường

  Khử lưu huỳnh
  Sự loại bỏ lưu huỳnh ra khỏi những nhiên liệu hóa thạch để giảm bớt ô nhiễm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X