• /¸difju´ziviti/

  Xây dựng

  tính khuếch tán

  Kỹ thuật chung

  độ khuếch tán
  magnetic diffusivity
  độ khuếch tán từ tính
  thermal diffusivity
  độ khuếch tán nhiệt
  water-vapour diffusivity
  độ khuếch tán hơi nước

  Địa chất

  khả năng khuếch tán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X