• /di´menʃəniη/

  Toán & tin

  định kích thước
  implicit dimensioning
  sự định kích thước ngầm
  ghi kích thước

  Kỹ thuật chung

  sự định cỡ
  explicit dimensioning
  sự định cỡ rõ ràng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X