• /iks'plisit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rõ ràng, dứt khoát
  Nói thẳng (người)
  (toán học) hiện
  explicit function
  hàm hiện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hiểu, rõ ràng; hoàn hảo, chi tiết // nghiên cứu chi tiết

  Kỹ thuật chung

  hoàn hảo
  rõ ràng
  explicit address
  địa chỉ rõ ràng
  explicit command
  lệnh rõ ràng
  explicit congestion notification
  dấu hiệu tắc nghẽn rõ ràng
  explicit conversion operator
  toán tử chuyển đổi rõ ràng
  explicit declaration
  sự khai báo rõ ràng
  explicit dimensioning
  sự định cỡ rõ ràng
  explicit forward congestion indication
  dấu hiệu tắc nghẽn rõ ràng
  explicit interface
  giao diện rõ ràng
  explicit partition
  sự phân chia rõ ràng
  explicit partitioned state
  trạng thái phân chia rõ ràng
  explicit route length
  độ dài đường truyền rõ ràng
  explicit selection
  sự lựa chọn rõ ràng
  explicit type conversion
  sự chuyển đổi kiểu rõ ràng
  cụ thể tới từng chi tiết
  tường minh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X