• /im'plisit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngấm, ngấm ngầm; ẩn tàng
  an implicit threat
  mối đe doạ ngầm
  Hoàn toàn tuyệt đối
  implicit obedience
  sự tuân lệnh tuyệt đối
  (toán học) ẩn
  implicit function
  hàm ẩn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngầm
  implicit action
  tác động ngầm
  implicit addressing
  sự ghi đại chỉ ngầm
  implicit declaration
  sự khai báo ngầm
  implicit dimensioning
  sự định kích thước ngầm
  implicit partition state
  tình trạng phân chia ngầm
  implicit scope terminator
  sự lựa chọn ngầm
  implicit selection
  sự lựa chọn ngầm
  implicit type conversion
  sự chuyển đổi kiểu ngầm
  ẩn

  Kinh tế

  hàm ẩn
  hàm súc
  ngầm chứa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X