• /¸disin´geidʒmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm rời ra, sự cởi ra, sự tháo ra; sự thả ra
  Sự thoát khỏi, sự ràng buộc
  Tác phong thoải mái tự nhiên
  Sự từ hôn
  (hoá học) sự thoát ra, sự tách ra
  (thể dục,thể thao) sự gỡ đường kiếm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cởi ra
  sự giải phóng
  sự tách ra
  sự tháo ra
  thả ra
  thoát ra
  tách ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X