• /¸diskə´nekʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác disconnexion

  Danh từ

  Sự làm rời ra, sự cắt rời ra, sự tháo rời ra; sự phân cách ra
  (điện học) sự ngắt, sự cắt

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự cắt (mạch

  Kỹ thuật chung

  ngắt
  contact disconnection
  sự ngắt
  sự cách ly
  sự cắt điện
  sự cắt mạch
  sự chia
  sự ngắt
  sự ngắt (mạch)
  sự ngắt điện
  sự ngắt mạch
  sự tách
  sự tắt
  sự tắt máy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X