• (đổi hướng từ Dishonoured)
  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mất danh dự, sự ô danh, sự ô nhục, sự nhục nhã, sự hổ thẹn
  Điều làm mất danh dự, điều làm ô danh, điều ô nhục, điều nhục nhã, điều hổ thẹn
  (thương nghiệp) sự không nhận trả đúng hạn (một thương phiếu...); sự không thực hiện đúng kỳ hạn (một giao kèo...)

  Ngoại động từ

  Làm mất danh dự, làm ô danh, làm nhục, làm hổ thẹn
  Làm nhục, làm mất trinh tiết (một người con gái...)
  (thương nghiệp) không nhận trả đúng hạn (thương phiếu...); không thực hiện đúng kỳ hạn (giao kèo...)

  hình thái từ

  Kinh tế

  sự từ chối chi trả (chi phiếu)
  từ chối chấp nhận (hối phiếu)
  từ chối chấp nhận (một chi phiếu, một hối phiếu)
  từ chối thanh toán
  constructive dishonour
  từ chối thanh toán có tính cách tượng trưng
  notice of dishonour
  giấy báo từ chối thanh toán
  statement of dishonour
  bản tuyên bố từ chối thanh toán
  từ chối trả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X