• /kənˈstrʌktɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính cách xây dựng
  constructive criticism
  phê bình xây dựng
  (thuộc) kiến trúc, (thuộc) xây dựng
  Suy diễn, hiểu ngầm
  a constructive denial
  một sự từ chối phải hiểu ngầm, một sự từ chối khéo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kiến thiết
  constructive infinity
  vô hạn kiến thiết
  constructive logic
  lôgic kiến thiết
  constructive mathematics
  toán học kiến thiết
  non-constructive
  không kiến thiết
  non-constructive method
  phương pháp không kiến thiết

  Kỹ thuật chung

  cấu tạo
  kết cấu
  kiến trúc
  suy diễn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X