• /¸disiη´klain/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho không thích, làm cho không ưa, làm cho chán ghét
  to feel disinclined to do something
  cảm thấy không thích làm gì
  to disincline someone to do something
  làm cho ai không thích làm gì
  to disincline someone for something
  làm cho ai không thích cái gì, làm cho ai chán ghét cái gì

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X