• /dis´misl/

  Thông dụng

  Danh từ ( (cũng) .dismission)

  Sự giải tán
  Sự cho đi
  Sự đuổi đi, sự thải hồi, sự sa thải (người làm...)
  Sự gạt bỏ, sự xua đuổi (ý nghĩ...)
  Sự bàn luận qua loa, sự trình bày qua loa một vấn đề (cốt để bỏ qua)
  (thể dục,thể thao) sự đánh quả bóng crickê đi
  (pháp lý) sự bỏ không xét (một vụ); sự bác (đơn)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X