• /ə'dʤə:nmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoãn lại
  Sự dời sang một nơi khác (để hội họp); sự chuyển chỗ hội họp
  Sự ngừng họp (để sau này họp lại, hoặc để họp phân tán)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngưng họp (để sau lại họp)
  sự hoãn lại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X