• /'bauns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nảy lên, sự bật lên
  Sự khoe khoang khoác lác
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự đuổi ra, sự tống cổ ra, sự thải hồi
  to get the bounce
  bị tống cổ ra, bị thải hồi

  Nội động từ

  Nảy lên
  the ball bounced over the wall
  quả bóng nảy qua tường
  Nhảy vụt ra
  to bounce out of some place
  nhảy vụt ra khỏi nơi nào
  to bounce back
  hồi phục, khỏi ốm
  Huênh hoang khoác lác, khoe khoang; vênh váo
  (hàng không) nhún lên nhún xuống (lúc hạ cánh xuống đất)
  (từ lóng) bị trả về cho người ký vì không có tài khoản (séc)

  Ngoại động từ

  Dồn ép (ai làm việc gì); đánh lừa (ai) làm gì
  to bounce someone out of something
  đánh lừa ai lấy cái gì
  to bounce someone into doing something
  dồn ép ai làm gì
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đuổi ra, tống cổ ra, thải hồi (ai)

  Phó từ

  Thình lình, bất chợt, vụt
  to come bounce into the room
  chạy vụt vào phòng
  Ầm ĩ, ồn ào

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự chối

  Toán & tin

  trả về

  Xây dựng

  nhún bật

  Điện lạnh

  sự bật lên

  Điện

  sự rung nảy

  Kỹ thuật chung

  bật lên
  nảy
  nảy lên
  sự dính phím
  sự nảy lên
  sự nhảy phím
  sự phục hồi lại

  Kinh tế

  séc không được chi trả

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X