• /dis´pirit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm chán nản, làm mất hăng hái, làm mất nhuệ khí

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X