• /¸disri´ga:dful/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không để ý đến, không đếm xỉa đến, bất chấp, coi thường, coi nhẹ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X