• /ʌn´θiηkiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô ý, không thận trọng, không cân nhắc, không suy nghĩ kỹ (về lời nói..)
  unthinking, he threw his lighted match into the waste-paper basket
  không suy nghĩ, nó ném que diêm đang cháy vào sọt giấy vụn
  Không suy xét/thận trọng, nhẹ dạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X