• /¸inkən´sidərit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu ân cần, thiếu chu đáo, thiếu quan tâm
  Thiếu thận trọng, thiếu suy nghĩ, khinh suất
  inconsiderate actions
  những hành động thiếu thận trọng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X