• /dis´reliʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không thích, sự không ưa, sự không thú, sự chán ghét
  to regard a person with disrelish
  không ưa ai

  Ngoại động từ

  Không thích, không ưa, không thú, chán ghét

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  mislike

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X