• /dis´teist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không thích, sự không ưa; sự ghê tởm, sự chán ghét
  to have a distaste for something
  không ưa cái gì; ghê tởm cái gì


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X