• Kỹ thuật chung

  chưng cất
  distilled mercury
  thủy ngân chưng cất
  steam distilled oil
  dầu chưng cất bằng hơi
  tinh chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X