• /´dɔdʒə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chạy lắt léo; người né tránh; người lách
  Người tinh ranh, người láu cá, người mưu mẹo; người khéo lẩn tránh, người khéo thoái thác
  (thông tục) tấm chắn (ở cầu tàu để ngăn bọt sóng bắn tung toé)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tờ quảng cáo nhỏ; tờ cáo bạch nhỏ; tờ truyền đơn nhỏ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bánh bột ngô

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người tránh thuế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X