• /´hænd¸bil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thông cáo phát tay, quảng cáo phát tay (cho những người qua đường)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) truyền đơn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cáo bạch
  chào hàng
  giấy rao hàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X