• /´drægən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con rồng
  con kỳ đà
  người canh giữ nghiêm ngặt (kho của báu...); bà đứng tuổi đi kèm trông nom các cô gái
  (kinh thánh) cá voi, cá kình, cá sấu, rắn
  Thằn lằn bay
  Bồ câu rồng (một giống bồ câu nuôi) ( (cũng) dragoon)
  (thiên văn học) chòm sao Thiên long
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) xe xích kéo pháo
  the old Dragon
  quỷ Xa tăng
  Heart Dragon
  Trái tim rồng
  King Dragon
  long vương

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  rồng (con)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X