• /dreik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mồi câu
  Vịt đực
  to make ducks and drakes

  Xem duck

  to play ducks and drakes with

  Xem duck

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X