• /drə´mætiks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Nghệ thuật kịch, nghệ thuật tuồng
  Kịch ngoại khoá (ở các trường học)
  Thái độ kịch; vẻ kịch

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X