• /θi'ætrikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sân khấu; về sân khấu, cho sân khấu
  a theatrical company
  một đoàn kịch
  theatrical scenery
  cảnh trí sân khấu
  Điệu bộ, màu mè, cường điệu để gây ấn tượng; phô trương một cách không tự nhiên; có vẻ đóng kịch (về ứng xử)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X