• /¸dræmətai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự soạn thành kịch, sự viết thành kịch (một cuốn tiểu thuyết)
  Sự kịch hoá, sự bi thảm hoá, sự làm to chuyện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X