• /entə'teinm(ə)nt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiếp đãi; sự chiêu đãi; buổi chiêu đãi
  Sự giải trí, sự tiêu khiển, sự vui chơi; cuộc biểu diễn văn nghệ
  Sự nuôi dưỡng, sự ấp ủ (ảo tưởng, hy vọng, nghi ngờ, quan điểm...)
  Sự hoan nghênh, sự tán thành (ý kiến, đề nghị...)

  Cấu trúc từ

  entertainment allowances
  phụ cấp tiếp khách
  entertainment tax
  thuế đánh vào các buổi biểu diễn văn nghệ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự tiêu khiển

  Kỹ thuật chung

  sự giải trí

  Kinh tế

  giải trí
  travel & entertainment (t&e) card
  thẻ du lịch và giải trí
  travel and entertainment card
  thẻ du hành và giải trí
  travel and entertainment credit card
  thẻ tín dụng du lịch và giải trí
  sự chiêu đãi
  thết đãi
  tiêu khiển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X