• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gồm hai

  Toán & tin

  nhóm hai
  hai ngôi
  dyadic operator
  toán tử hai ngôi

  Kỹ thuật chung

  nhị nguyên
  dyadic Boolean operation
  phép toán Boole nhị nguyên
  dyadic operation
  phép toán nhị nguyên
  dyadic operator
  toán tử nhị nguyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X