• /buliən/

  Kỹ thuật chung

  luận lý
  boolean algebra
  đại số luận lý
  boolean calculation
  phép tính luận lý
  boolean expression
  biểu thức luận lý
  boolean function
  hàm luận lý
  boolean operation
  phép toán luận lý
  boolean operation table
  bảng phép toán luận lý
  boolean operator
  toán tử luận lý
  boolean operator
  toán tử luận lý
  boolean type
  kiểu luận lý
  boolean value
  giá trị luân lý
  boolean value
  giá trị luận lý
  monadic Boolean operator
  toán tử luận lý một ngôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X