• (đổi hướng từ Dykes)
  /daik/

  Thông dụng

  Xem dike

  (slang) Người đồng tính luyến ái nữ. Xem lesbian

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đai-cơ
  thể tường
  basalt dyke
  thể tường bazan
  dyke rock
  đá thể tường
  sandstone dyke
  thể tường cát kết

  Kỹ thuật chung

  hố
  đập
  đê
  máng
  dead dyke
  máng nước tù
  sự đắp đê
  rãnh

  Địa chất

  thể tường, đai cơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X