• /daik/

  Thông dụng

  Cách viết khác dyke

  Danh từ

  Đê, con đê
  Rãnh, hào, mương, sông đào
  (nghĩa bóng) chướng ngại, sự ngăn cản, sự cản trở

  Ngoại động từ

  Đắp đê, bảo vệ bằng đê
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đào hào quanh, đào rãnh quanh (cho thoát nước)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngăn lại
  đắp đê
  đập
  đắp đập
  đập nước
  đập tràn
  đe
  đê
  máng
  dead dike
  máng nước tù
  máng tiêu nước
  mương
  dead dike
  mương nước tù
  sông đào
  rãnh
  rãnh tiêu nước

  Địa chất

  thể tường, đai cơ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X