• /´bæsɔ:lt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (khoáng chất) bazan

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bazan
  basalt casting
  sự đúc bazan
  basalt chippings
  đá vụn bazan
  basalt debris
  đá vụn bazan
  basalt debris
  mảnh vụn bazan
  basalt dyke
  thể tường bazan
  basalt paving sett
  phiến bazan lát đường
  basalt residue
  tàn tích bazan
  basalt slate
  đá phiến bazan
  basalt wool
  bông bazan
  blanket basalt
  bazan phủ
  ellipsoidal basalt
  bazan dạng bầu dục
  fused basalt
  bazan nấu chảy
  plateau basalt
  bazan cao nguyên
  bazan (đá)
  đá huyền vũ

  Địa chất

  bazan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X