• /´sænd¸stoun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sa thạch (đá do cát kết lại mà thành)

  Xây dựng

  đá cát kết

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sa thạch
  argillaceous sandstone
  sa thạch pha sét
  calcareous sandstone
  sa thạch pha vôi
  carboniferous sandstone
  sa thạch chứa cacbon
  coarse grain sandstone
  sa thạch hạt to
  ferruginous sandstone
  sa thạch chứa sắt
  fine-grained sandstone
  sa thạch hạt nhỏ
  green sandstone
  sa thạch màu lục
  hydraulic sandstone
  sa thạch chịu nước
  lime sandstone
  sa thạch vôi
  mica sandstone
  sa thạch mica
  sandstone-like
  giống sa thạch
  sandstone-like
  thuộc sa thạch
  shell sandstone
  sa thạch vỏ sò
  silica sandstone
  sa thạch pha thạch anh
  siliceous sandstone
  sa thạch silic

  Kỹ thuật chung

  cát kết
  đá cát
  đá cát kết
  sa thạch (địa chất)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X