• Cơ khí & công trình

    lên trương trình hành động

    Giải thích EN: The process of providing a changing schedule in real-time to meet operating objectives. Giải thích VN: Là quá trình đưa kế hoạch chuyển đổi trong thời gian thực tế để đạt mục tiêu hoạt động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X