• /´ɔpə¸reitiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc việc mỏ
  operating room
  phòng mổ
  operating table
  bàn mổ

  Danh từ

  (tin học) sự điều hành / hoạt động / chạy máy / thao tác
  maintenance operating
  sự vận hành bảo dưỡng

  Chuyên ngành

  Điện

  việc tác động
  việc thao tác
  việc vận hành

  Kỹ thuật chung

  chạy máy
  sự chạy
  sự điều khiển
  sự điều hành
  operating engineer
  kỹ sư điều hành
  sự hoạt động
  sự khai thác
  private operating agency
  sự khai thác tư nhân
  sự vận dụng
  sự vận hành
  operating engineer
  kỹ sư vận hành
  thao tác
  emergency operating
  thao tác khẩn cấp
  gate operating equipment
  thiết bị thao tác cửa van
  manual operating device
  cơ cấu thao tác tay
  manual operating mechanism
  cơ cấu thao tác tay
  operating environment
  môi trường thao tác
  operating floor
  sàn thao tác
  operating instruction
  lệnh thao tác
  operating part
  bộ phận thao tác
  operating period
  thời kỳ thao tác
  operating plan
  phương án thao tác
  operating point
  điểm thao tác
  operating position
  vị trí thao tác
  operating position
  vị trí thao tác viên
  operating pressure
  áp lực thao tác
  operating rod
  cần thao tác
  operating routine
  trình tự thao tác
  operating sequence
  trình tự thao tác
  operating stick
  sào thao tác
  operating time
  thời gian thao tác
  operating voltage
  điện áp thao tác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X