• /'i:gǝli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Hăm hở, hăng hái, thiết tha
  she asked me a favour eagerly
  cô ta thiết tha nhờ tôi giúp một việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X